بازگشت

گروه: تاريخ و سيره
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:خلاصه زندگاني امام
سؤال:زندگي امام حسين(ع) در چه چيزهايي خلاصه ميشود؟ چرا به آن حضرت مصيبتهاي زيادي وارد شده است؟

جواب:

زندگي امام حسين(ع) و حيات او راه جاودانگي است و نزديكترين راه به حقيقت و خداوند است. امام(ع) در زمانهاي كه همه به دنبال ساخت و ساز دنياي خود بودند، براي دنياي پاك و ديني و ارزشهاي آسماني برخاست و چهره حكام خونخوار اموي شام و مدينه را دگرگون ساخت و مردم غرق در دنيا و شهوات را بيدار كرد.(1)
امام(ع) درس شجاعت و آزاد مردي و انسانيت را براي همه انسانها بر جاي گذاشته است. زندگي امام حسين(ع) سراسر در جلب رضاي الهي خلاصه ميشود و در اين راه از هيچ كس نهراسيد و تا نثار جان به پيش رفت.
امام(ع) به دنبال اصلاح جامعه از فساد سياست حكومتهاي اموي بود و تا جان در بدن داشت، در راه دين پايداري كرد و با عزت و افتخار به شهادت رسيد. شهيد راه عدالت خواهي، شهيد راه نهي از منكر و امر به معروف و شهيد راه تشيّع راستين و اسلام ناب واقعي. پس از ارتحال پيامبر اكرم(ص) همه اركان جامعه را در ابعاد فقهي، سياسي، اخلاقي، اقتصادي و... بر هم زدند و انحرافهاي زيادي در زمان خلفا و مخصوصاً معاويه و يزيد در اسلام و احكام نوراني آن ايجاد شد. اين عوامل زمينه ساز قيام امام حسين(ع) و موجب بروز حادثه كربلا گرديد. كار به جايي رسيد كه اگر امام (ع) چنين اقدام عظيمي را انجام نميداد، همه آثار اسلام و تلاشهاي 23 ساله پيامبر اكرم(ص) نابود ميشد و اثري از اسلام و قرآن باقي نميماند.(2)
زندگاني پنجاه و هفت ساله امام حسين(ع) را ميتوان در عشق به خدا، جهاد در راه خدا، مجاهده صادقانه در راه اهداف و آرمانهاي حضرت علي(ع)، همراهي و تبعيت از امام بر حق مسلمين حضرت امام حسن مجتبي(ع) و بذل جان و فرزندان و خاندان در راه حفظ اسلام و براي بر جا ماندن اسلام ناب خلاصه نمود. امام حسين(ع) عصاره فضيلت و تقوا و شخصيتي جاودان است كه از مُلك تا ملكوت همه براي او اشك ريختند. خون او اسلام را جاويدان كرد، براي هميشه تاريخ عشق به حسين(ع) در دلها وجود دارد و موجب نجات انسانها ميشود. اين راز و رمز جاودانگي قيام امام حسين(ع) و زندگي پر فضيلت آن بزرگوار است. طبعاً هر كس كه هدف عالي و بزرگي داشته باشد، بايد براي رسيدن به آنها بايد تلاش بسيار كند و سختيهاي بسياري را به جان بخرد. اصولاً كسي در دنيا بدون تلاش و سختي و مجاهدت نميتواند به كمالات و ارزشهاي والاي انساني است يابد.
ناز پرورده تنعم نبرد ره به جاي
عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد
اگر كسي روح بلندي داشته باشد و بخواهد در تمام مسير با روح بلندش همراهي كند، بايد جسم انسان مشكلات و سختيهاي بسياري را تحمل كند. اگر فلزي بخواهد هر چه خالصتر به دست ايد، بادر در كورههاي متعدد، حرارتهاي مختلف و در درجات بالايي را تحمل كند، تا مثلاً طلاي ناب به دست آيد، بايد از صافيهاي مختلف بگذرد، تا خالص شود.
انسان نيز براي رسيدن به سعادت و خوشبختي، همين گونه است.
خداوند آنها را در بوتههاي آزمايش و امتحان بسيار قرار ميدهد و اين اختصاص به امامان معصوم و امام حسين(ع) ندارد، بلكه قانون و سنّت الهي براي همه انسانها است.
هر كه در اين بزم مقرّبتر است
جام بلا بيشترش ميدهند
بلا و مصيبت آزمايشهاي الهي است.
پي نوشتها:
1. محمد ابراهيم آيتي، بررسي تاريخ عاشوار، ص 14 و 15، با تلخيص.
2. محمد ابراهيم آيتي، سيري در تاريخ عاشورا، ص 16 و 17 با تلخيص.