بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:زيارت عاشورا
موضوع فرعي:زيارت عاشورا و فوائد آن
سؤال:در مورد زيارت عاشورا و فوائد آن توضيح دهيد.

جواب:

بحث سند: شيخ طوسي با سه سند اين زيارت شريفه را نقل مينمايد 1 - عقبة ابن خالد از امام باقرعليه السلام 2 - صفوان بن مهران از امام صادق عليه السلام از پدرانش از پيامبرعليه السلام و جبرئيل و سرانجام از خداي تعالي 3 - علقمه بن محمد حضرمي از امام باقر عليه السلام. بيشتر رجال اين سه سند مورد تأييد علماء علم رجال ميباشند و لذا سند آن مورد قبول مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، شيخ طوسي.
است و ميتوان گفت اين زيارت شريفه از دو يا سه نفر از معصومين نقل شده است.
اين زيارت امروزه به زيارت عاشورا شهرت يافته است و خواندن آن در همه اوقات و هر روز داراي فوائد و بركات زيادي است. اين زيارت تجديد عهد همه روزه پيروان حسين بن عليعليهمالسلام با مولاي خويش است كه همراه با تولّي و تبري است و خط فكري زائر را در برابر دوستان و دشمنان اسلام و اهل بيت عليهم السلام ترسيم ميكند و اعلام همبستگي با موافقان راه حسينعليه السلام و اعلان جنگ و مبارزه با دشمنان حق است تا عشق در وي به جهاد بيروني بيانجامد.
جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 207.
فوائد اين زيارت به دو دسته فوائد دنيوي و اخروي قابل تقسيم است.
فوائد دنيوي
بعضي انسانهاي بزرگ در اثر تمسك به اين زيارت و با نذر چهل زيارت عاشورا، به حوائج شخصي يا عمومي خود دست يافتهاند؛ مانند مرحوم آيت الله نجفي قوچاني و مرحوم آيت الله فشاركي (رهما) كه ميتوانيد با رجوع به سياحت شرق، ص 204. الكلام يجرّ الكلام، احمد زنجاني ج 1، ص 54، داستانهاي شگفت آيت الله دستغيب ص 399.
كتابهاي آنها بيشتري كسب نماييد. در احوالات سيد رشتي نيز آمده است كه هنگام تشرف به خدمت حضرت ولي عصر، ايشان به سه چيز تأكيد نمودند: 1 - نماز شب 2 - زيارت جامعه 3 - زيارت عاشورا.
و از ديگر فوائد دنيوي آن، جنبه تربيت، ايجاد حسن حقيقتجويئي، شهادت طلبي و دشمن ستيزي را ميتوان نام برد.
فوائد اخروي
در اين باب، روايات زيادي از ائمه عليهم السلام نقل شده كه به چند مورد از آن اشاره ميكنيم:
1 - امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند سوگند ياد كرده كه زيارت زائري كه اين زيارت را تلاوت نمايد را بپذيرد و نيازمندي هايش را برآورده سازد و او را از آتش جهنم برهاند و در بهشت برين جاي دهد و همچنين حق شفاعت و دستگيري كردن از ديگران را به وي عطا نمايد.
مصباح المتهجد.
2 - امام باقر در ثواب اين زيارت فرمودند:
به تحقيق اين دعا دعايي است كه ملائكه آن را ميخوانند و خداوند در قبال آن براي تو صد هزار هزار درجه مينويسد و مثل كسي خواهي بود كه با امام حسين شهيد شده باشد... و نوشته شود براي تو ثواب زيارت هر پيغمبري و رسولي و ثواب زيارت هر كه زيارت كرده حسين عليه السلام را از روزي كه شهيد شده است.
مفاتيح، قبل از زيارت عاشورا.