بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:طلاق گرفتن حضرت زينب از شوهرش
سؤال:آيا حضرت زينب (س) هنگام حركت به كربلا از عبدالله طلاق گرفت؟


جواب:

حضرت زينب (س) از عبدالله بن جعفر طلاق نگرفت، به دليل اين كه حضرت زينب (س) بعد از بازگشت از شام با شوهرش عبدالله زندگي نمود.
فرهنگ عاشورا، ص 217؛ جعفر شهيدي، زندگاني فاطمه زهرا، ص 247.
به نظر ميرسد اين شبهه ريشه در اين دارد كه عبدالله با رفتن حضرت زينب (س) به كربلا موافق نبود، غافل از اين كه عبدالله نه تنها با همراهي حضرت زينب (س) با امام حسين (ع) مخالف نبود كه حتي فرزندان خود (عون و محمد) را نيز به كربلا فرستاد و آن دو شهيد شدند. همچنين بن عبدالله در خانهاش مجلسي عزا معارف و معاريف، ج 7، ص 232؛ زينب قهرمان دختر علي، ص 92 - 93.
بر پا كرد. هر دو پسرش شهيد شده بودند و پسر عموهايش و مردم به ديدار و تسليت او ميآمدند.
عطاء الله مهاجراني، پيام آور عاشورا، ص 344.