بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:زيارت
موضوع فرعي:ارث امام از حضرت ادم
سؤال:امام حسين(ع) چه ارثي از حضرت آدم (ع) برده است؟


جواب:

در زيارت وارث خطاب به امام حسين(ع) مي گوييم: سلام بر تو، اي وارث آدم(ع)، وارث نوح(ع) وارث ابراهيم(ع) وارث موسي(ع) وارث عيسي(ع) وارث محمد(ص) وارث علي(ع) وارث حسن(ع).

زيارت وارث به ما مي آموزد كه امامت، رسالت تاريخي اديان توحيدي را بر عهده دارد. امام حسين(ع) رسالت همة پيامبران بزرگ تاريخ را بر دوش دارد، زيارت وارث به ما مي فهماند عاشواري حسيني نقطة اوج نبرد توحيد تاريخي با همة شرك تاريخي است. از اين جا مي يابيم كه امام حسين(ع) وارث رسالت انسان سازي، عالِم به حقايق عالَم، قيام بر حق، فناي در حق همة انبيا از آدم تا خاتم مي باشد؛ يعني صراط مستقيم بر محور امامت مي چرخد، و راه نجات و نيل به سعادت ابدي، بستگي كامل به پيوستگي به خط حسيني و پيروي از امام حسين(ع) و فرزندان معصوم مي دارد.

رسول خدا(ص) فرمود: حسين چراغ هدايت و كشتي نجات است.1[3] از آن جايي كه هر پيامبري افزون بر داشتن همة فضايل انساني خصوصيتي ويژة خود داشته است و ويژگي حضرت علم خدادادي وي است. حضرت امام حسين(ع) وارث علم آدم است چنان مرحوم الهي قمشه اي در ترجمة زيارت وارث آورده است.[3]سيد هاشم بحراني، مدينه المعاجز، ج 4، ص 52.