بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:منظور حضرت زينب (ع)
سؤال:منظور حضرت زينب(س) از اين جمله چيست من چيزي جز زيبايي نديدم؟


جواب:

حضرت زينب(س) اين جمله را در مجلس يزيد در شام فرمود، زماني كه يزيد در مجلسي عمومي، رو به حضرت زينب(س) نمود، و در حالتي كه مست غرور بود گفت: خدا را شكر كه شما را خوار نمود! بعد از حضرت زينب سؤال كرد: كار خدا را با برادر و اهل بيت(1) چگونه يافتي؟

يزيد قصد داشت همه جنايات خويش را با نسبت دادن به خواست خدا صحيح جلوه داده و كارهاي خود را بر اساس حق توجيه نمايد! زينب كبري در جواب فرمود: و ما رأيتُ الاّ جميلاً...؛ هيچ چيز جز زيبايي نديدم. اينان (امام حسين و يارانش) گروهي بودند كه خداوند شهادت را براي آنان مقرّر نمود و در قيامت خداوند بين تو و آنها قضاوت مينمايد....(2) حضرت زينب در اين كلام كوتاه به معارف عظيمي اشاره نمودهاند كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

اوّلاً: انسان مؤمن و موحّد، همه امور را به اراده الهي ميداند و قائل است كه در عالم هستي هيچ چيز بدون اراده الهي واقع نميشود كه توحيد افعالي ناميده ميشود، پس آنچه واقع شود، يقيناً خداوند اراده نموده است و هر چه واقع نشود، خداوند نخواسته است. انسان موحّد چون مييابد كه بر اساس مصلحت خداوند، اين واقعه به وقوع پيوسته و حكمت خدا بر آن تعلّق گرفته، در هر لحظه و هر كاري به رضاي او راضي است و آن حادثه را كه خداوند پسنديده است، زيبا مييابد؛ هر چند آن حادثه به شهادت رسيدن برادران و فرزندان باشد. گر به اقليم عشق رو آري

همه آفاق گلستان بيني

اين اوج عرفان و عشق الهي است كه:

من از درمان و درد و صل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد

قرآن در اين مورد خطاب به پيامبر اسلام ميفرمايد: شما جز آن نميخواهيد كه خدا خواسته باشد؛ زيرا خدا دانا و حكيم است.(3)

آري خداوند دانا و حكيم، هماره بر اساس حكمت و مصلحت حوادث جهان را ترتيب ميدهد.

ثانياً: اين بزرگواران همواره حيات خويش را در راه دين فدا نمودهاند. امام حسين(ع) براي حفظ دين جدّش رسول خدا قيام نمود و به شهادت رسيد. چه زيبايي از اين بالاتر كه شيرزني در راه تحقق اهداف امام خويش، هر گونه سختي را بر خود هموار نمايد، و در مقابل هر سختي، همچون كوهي، استوار ايستادگي نمايد؟!

اين جا است كه براي رسيدن به هدف، انسان هر گونه سختي را بر خويش هموار مينمايد و سختيها برايش شيرين ميشود.

ثالثاً: علاوه بر مسائل گذشته يزيد قصد داشت اعمال زشت خود را به اراده الهي نسبت داده و كار خود را صحيح جلوه دهد. حضرت زينب در جواب گفت: اراده خداوند بر شهادت اين بزرگان تعلّق گرفته است اما بدان كه در قيامت، سزاي اعمال خويش را خواهي ديد، چرا كه يزيد با اختيار خويش اين همه ستم به اهل بيت نمود.

پي نوشتها:

1. علامه مجلسي، بحارالأنوار، ج 45، ص 115، باب 39.

2. همان.

3. انسان (76) آيه 30.