بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:همسر حضرت زينب
سؤال:آيا همسر حضرت زينب كبري(س) در واقعه عاشورا بوده، اگر نبوده، چگونه حضرت زينب(س) بدون شوهرش در آن جا حضور داشته است؟


جواب:

همسر حضرت زينب كبري(س) پسر عمويش عبداله بن جعفر بود. خروج حضرت زينب(س) با رضايت عبداله بود. او از اهل البيت و از مدافعان اباعبداله(ع) بود. اما در آن موقع در پي مأموريتي كه نتوانست به كاروان ملحق شود. ولي دو فرزندش محمد و عون همراه اباعبداللَّه(ع) بودند.

وقتي خبر شهادت امام حسين(ع) در مدينه انتشار يافت، عبداله به شدت ميگريست و ميگفت: شهادت اباعبداله(ع) بر من سخت و گران و دشوار است و خداي را سپاس ميگويم، اگر چه خودم همراهي و جانبازي نكردم، اما فرزندان من در راه او از جان خود گذشتند.

به خدا سوگند! اگر من نيز با او بودم، دوست داشتم كشته شوم. واللَّه!از صميم قلب، شهادت فرزندانم را ناخوشايند نميدانم و تحمل داغ آنان براي من آسان است، چرا كه در ركاب برادر و پسرعمويم امام حسين(ع) كشته شدهاند.(1)

به علاوه همراهي حضرت زينب(س) با برادرش مأموريتي است كه از طرف امام برعهده حضرت زينب(ع) گذاشته شده بود، فرمان امام خدا است كه بر همه ولايت مطلقه دارد و فرمانش به هر چيزي تقدّم دارد.

پينوشتها:

1 - تاريخ طبري، ج 5، ص 235، به نقل از قصه كربلا، اثر علي نظري منفرد، ص 458.