بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:عدم استفاده از معجزه
موضوع فرعي:دليل اينكه ائمه اطهار(ع)در جنگها معجزه ن
سؤال:چرا پيامبران يا ائمه اطهار((عليهم السلام)) كه معجزه داشتند در بعضي از جنگها شكست مي خوردند حتّي بعضي از مواقع كشته مي شدند مثلا امام حسين((عليه السلام)) كشته شد؟

جواب:

به طور حتم خداي متعال قدرت دارد كه همه كفّار و گناهكاران را از بين ببرد ولي در بحرانها و گرفتاريها و مزاحمتها و جنگها شخصيّت افراد ظاهر گشته و مؤمنين حقيق كه تا پاي جان ايستاده اند از آنهايي كه فقط لفظاً مسلمان هستند شناخته گردند و چون ائمه و پيامبران((عليهم السلام)) همه مشمول همين سنّت و رويه الهي بوده اند هميشه با يك سلسله گرفتاريها و دشمني ها و جنگها روبرو بوده اند و اينكه فرموده ايد چرا از راه اعجاز دشمنان خود را از پا در نياوردند جوابش اين است كه قدرت آنها از راه اعجاز همان قدرت الهي است و همانطور كه در بالا ذكر شد خداي متعال با اينكه قدرت دارد همه اشرار را از بين ببرد ولي آنها را به حال خود مي گذارد تا با سير عادّي و طبيعي شخصيّتها ظاهر گردد.