بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كربلا
موضوع فرعي:خطاب امام حسين(ع)در عبارت(هل من ناصر ينص
سؤال:خطاب امام حسين((عليه السلام)) در عبارت «هل من ناصر ينصرني» به كيست؟

جواب:

پيامي كه از امام حسين((عليه السلام)) نقل شده درخواست ياري است. روشن است كه امام حسين((عليه السلام)) تنها از افرادي كه در كربلا بودند، درخواست ياري نداشت تااو را از كشته شدن نجات دهند، بلكه منظور ياري دين خداست بنابراين، اين پيام، پيامي است براي تمام زمان ها و همه نسل ها تا براي ياري دين به پا خيزند. در هر زمان پاسخگويي به اين پيام به گونه اي است. رزمندگان سلحشور ما كه در دوران جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل پيكار مي كردند، در واقع اين دعوت امام حسين((عليه السلام)) را اجابت مي كردند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1657ـ