بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كربلا
موضوع فرعي:برگشت اسيران از شام به كربلا در سال اول
سؤال:آيا برگشت اسيران اهل بيت امام حسين((عليه السلام)) از شام به كربلا در سال اوّل واقعه كربلا اتفاق افتاد يا سال بعد؟

جواب:

محقّقان در اين باره اختلاف نظر دارند. به نظر مي رسد كه اسيران اهل بيت((عليهم السلام)) در سال اوّل و در اربعين اوّل به كربلا بازگشته اند طبق تحقيق افراد مطلع اين مطلب امكان پذير است. مرحوم سيّدبن طاووس در كتاب «لهوف» ورود اهل بيت((عليهم السلام)) را به كربلا در اربعين اوّل نقل كرده است زيرا آمدن جابربن عبداللّه انصاري به كربلا در اربعين اوّل مسلّم است و در كتاب «لهوف» ورود اهل بيت در كربلا با ورود جابر در يك زمان روايت شده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1654ـ