بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:حضرت زينب(س) واجازه شوهرشان براي كربلا
سؤال:آيا حضرت زينب (س) بااجازه شوهرشان در كربلا حضور داشتند؟
جواب:

تاريخ ار لحظه حركت سيد الشهداء از مدينه به سمت مكه گزارشهاي متفرقي در اختيار ما گذاشته است تاريخ از دلسوزيهاي افراد مختلف و تلاش براي منصرف ساختن آن حضرت از حركت و خروج از مدينه و پيشنهاد پناهنده شدن به شهرها و مناطق امن و گريه و شيون بستگان و خويشان سيدالشهداءبه ويژه زناني كه با حضرت پيوند خويشي و خانوادگي داشته ا ند ياد ميكند . زينب سلام الله عليها با شناختي كه از مقام امامت دارد مي داند كه امام معصوم هيچ كاري را بر اساس سليقه ميل شخصي انجام نمي دهد و جز عمل به وظيفه و دستور الهي كار از او سر نمي زند بر اين اساس از حضرت زينب سلام الله عليها هيچ سختي حتي به عنوان پيشنهاد برا ي باز داشتن امام ( ع ) از مأموريت الهي او د رتاريخ ديده نمي شود او دراين حركت مطيع محض و تسليم امام و برادر خويش است آنچه قطعي است اين است كه زينب از آغاز حركت امام حسين از مدينه در كنار برادر بوده است زينب اين سفر را قبل از ازدواج پيش بيني كرده بود و همان زمان در قرار داد ازدواجش همراهي با حسين (ع ) را قيد كرده بود0 (1) و اكنون زمان آن رسيده بود كه از اين شرط استفاده كند 000 او ميداند كه حسين حجت خدا جانشين پيامبر و امام او و همه موجودات است و همراهي با او يعني همراهي با برترين فضيلتهاي انساني و نيل به سعادت و خوشبختي جاويدان زينب از اين رو خويشتن را براي هر گونه مصيبتي مهيا مي سازد و براي هدفي بزرگ دل از خانه و زندگي مي كند و با دلي مالا مال از عشق به خدا و قامتي استوار در راهي گام بر ميدارد كه شكوه و عظمت انسانيت را به همراه دارد . (2)
منابع و مأخذ :
زينب الكبري ص 89
زيباترين شكيب زندگاني. حضرت زينب سلام الله عليها تأليف اكبر اسدي و مهدي رضائي ص 55 ، 56