بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:نقش حضرت زينب در قيام امام حسين(عليهما ا
سؤال:نقش حضرت زينب((عليها السلام)) در قيام امام حسين((عليه السلام)) چه بود؟

جواب:

همان نقشي را كه خون حضرت امام حسين((عليه السلام)) در اعتلاي اسلام داشت، اسارت حضرت زينب((عليها السلام)) پس از شهادت آن حضرت داشت. مي دانيم كه امام سجاد((عليه السلام)) در روز عاشورا بيمار بود و سرپرستي كاروان امام حسين((عليه السلام)) را حضرت زينب به عهده داشت. زينب((عليها السلام)) با خطبه هاي خويش در دروازه كوفه و در مجلس يزيد حقايق را برملا ساخت و بيني يزيد را به خاك ماليد و تكبّر او را با سخنان كوبنده و قاطع خويش پاسخ گفت. زنان جامعه ما وظيفه دارند كه با انجام وظايف ديني خويش به آن بانوي عظيم الشأن اقتدا كنند، براي دستورات ديني ارزش قائل شوند، حجاب خويش را حفظ كنند و وظايفي را كه رهبر انقلاب به آنان گوشزد مي كنند، انجام دهند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1647ـ