بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:متفرقه
موضوع فرعي:اگر دين نداريد آزاده باشيد
سؤال:آيا عبارت «اگر دين نداريد، آزاده باشيد» از امام حسين((عليه السلام)) است؟

جواب:

اين جمله امام حسين((عليه السلام)) مربوط به زماني است كه لشكر دشمن به طرف خيمه هاي آن حضرت هجوم برد. دور نيست كه اين جمله از امام باشد. اگر حضرت اين جمله را فرموده باشند معناي آن ارجاع به وجدان است يعني اگر دين نداريد و به خدا و كيفر در روز قيامت معتقد نيستيد، در دنياي خويش آزاد مرد باشيد. اين سخن امام بيانگر اين نكته است كه انسان آزاده مقيّد به اصول اخلاقي و شرافت انساني است و بايد از كارهايي كه دشمنان اهل بيت((عليهم السلام)) در روز عاشورا كردند، احتراز كند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1631ـ