بازگشت

گروه: عزادراي و سوگواري
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:فلسفه عزاداري
موضوع فرعي:دليل اينكه عزاداري براي امام حسين (ع) بي
سؤال:چرا براي امام حسين((عليه السلام)) بيش از پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) عزاداري مي شود؟

جواب:

سوگواري گسترده براي امام حسين((عليه السلام)) نه به اين دليل است كه مقام آن حضرت نسبت به مقام پيامبر((صلي الله عليه وآله)) افزوني دارد، بلكه به اين دليل است كه حوادث و مصايبي كه براي امام حسين((عليه السلام)) و خاندان پاكش پيش آمد، بسيار ناراحت كننده تر از مصيبت درگذشت پيامبر است. علاوه براين، سوگواري براي امام حسين((عليه السلام))موضوعي است كه احاديث بسياري از پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در باره آن نقل شده است. پيامبر گرامي از آغاز تولّد امام حسين((عليه السلام)) در شرايط مختلفي براي امام حسين((عليه السلام)) گريه كرده و از شهادت وي خبر داده است. براين اساس پيروي از سنّت پيامبر((صلي الله عليه وآله)) نيز ايجاب مي كند كه به سوگواري براي امام حسين((عليه السلام)) اهمّيّت بيشتري داده شود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1615ـ