بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:وظائف حضرت زينب(عليها السلام) در ماجراي
سؤال:در ماجراي حادثه كربلا چه وظايفي بر عهده حضرت زينب((عليها السلام)) بوده است؟

جواب:

از مسئوليّتهاي حضرت زينب((عليها السلام)) را مي توان سرپرستي اهل بيت امام حسين((عليه السلام)) دانست چه اينكه حضرت سجاد((عليه السلام)) در كربلا بيمار بودند و پس از شهادت امام حسين((عليه السلام)) زينب كبري((عليها السلام)) بود كه سرپرستي زنان و كودكان را بعهده داشت:
مسئوليّت ديگري كه بسيار با اهميّت بود پيام خون امام حسين((عليه السلام)) و شهادت آن بزرگوار بود كه حضرت زينب((عليها السلام)) با خطبه هايش در كوفه و مجلس يزيد آن را ادا كرد الحق آن گرامي در اين خطبه ها مطالبي بسيار مهم را يادآور شد و رسالتي را كه در اين زمينه بعهده داشت ايفا كرد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1452ـ