بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:زيارت
موضوع فرعي:چرا در زيارت وارث نامي از امام حسن ( ع )
سؤال:چرا در زيارت وارث نامي از امام حسن ( ع ) برده نشده با اينكه امام حسين ( ع ) وارث اوست ؟
جواب:

به نظر مي رسد وراثتي كه در زيارت ياد شده منظور است انحصار به امور تربيتي فرهنگي و اخلاقي نداشته و شامل شجره نسبي نيز مي شود و چون حضرت اباعبدالله ( ع ) از فرزندان امام مجتبي ( ع ) نيستند در نتيجه اطلاق ( ( وراثت ) ) نسبت به آن حضرت نادرست مي باشد .