بازگشت

گروه: عزادراي و سوگواري
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:فلسفه گريستن
موضوع فرعي:گريه بر امام حسين ( ع )
سؤال:فلسفه گريه بر امام حسين ( ع ) را بيان كنيد؟ و چگونه مي توان خشكي چشم را درمان نمود؟
جواب:

در مورد خشكي چشم شايد ذهنيت عقلاني شما توجيهي مناسب براي گريه نيافته است . اگر به فلسفه گريه بر امام حسين ( ع ) و ديگر مظلومان بنگريم اين مساله حل خواهد شد .البته گريه بر امام حسين ( ع ) ازواجبات نيست ولي مساله گريه و عزاداري بر حضرت سيدالشهدا ( ع ) از افضل قربات است و فلسفه هاي سازنده و تربيتي متعددي دارد، ازجمله : 1- زنده داشتن ياد و تاريخ پرشكوه نهضت حسيني ، 2- الهام بخش روح انقلابي و ستم ستيزي ، 3- پيوند عميق عاطفي بين امت والگوهاي راستين ، 4- اقامه مجالس ديني در سطح وسيع و آشنا شدن توده ها با معارف ديني ، 5- پالايش روح و تزكيه نفس ، 6- اعلام وفاداري نسبت به مظلوم و مخالفت با ظالم و . ...البته در ميان انسانهااز نظر اثرپذيري هاي عاطفي تفاوت هايي وجود دارد، از اين رو شمانبايد چندان نگران باشيد و چه بسا به تدريج و با شركت در مجالسي كه از حال و سوز و گداز بيشتري برخوردار است بتوانيد بر اين مساله فايق آييد .نوع ديگر گريه ، گريه از خوف خداوند و شوق به درگاه است . اين گريه از ارزشمندترين حالات و صفات انسان هاي شايسته است . اين حالت محصول معرفت است . اگر آدمي ضعف خود رادريافت و قدرت لايزال خداوندي را اندكي دريافت و مواقعي كه درپيش دارد را به ياد آورد اشك از ديدگانش جاري خواهد شد .براي درمان خشكي چشم راه هاي زير مفيد است : - پرهيز از گناه ، -بيداري سحر و تلاوت قرآن ، - روزه داري و پرهيز از پرخوري وپرخوابي ، - شركت در مجالس موعظه و نصيحت ، - مطالعه احوال بزرگان و شيفتگان حضرت حق ،