بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:حضرت زينب
موضوع فرعي:عكس العمل حضرت با شنيدن شهادت پسران براد
سؤال:آيا حقيقت دارد كه حضرت زينب (س) با شنيدن خبر شهادت پسرهاي برادرشان وساير شهداي كربلا به سرو روي خود چنگ زدند بااينكه اين كار ( ضرر رساندن به جسم ) حرام است ؟
جواب:

ما.در بعضي مقاتل معتبر اين موضوع را پيدا نكرديم .
درلهوف سيدبن طاووس جمله ضَرَبنَ وجوههنَّ است. (1)
ضربه زدن به صورت طبق نظر فقها حرام نيست به شرط آنكه اين ضربه زدن باعث خونريزي وجراحت برصورت نشود. (2)
علاوه درمصائب امام حسين فتوي دارند : سينه وزنجير زدن اشكال ندارد اگر كبود شود بلكه راجح است مشروط براينكه موجب ضرر مهم واضرار به نفس نشود. (3)
دربيان مطالب بايد از منابع معتبر همراه با آدرس ذكر كنيد درعين حال تمام موضوعات ومنابع تاريخي وحديثي را بايد به محدثين ( كارشناسان حديث ) ارجاع دهيد تا صحت مطلب را با مباني حديثي وعلمي تطبيق دهند .
هرگونه اعمالي كه بعنوان عزاداري انجام مي دهيم نبايد موجب وهن شيعه بشود. (4)
نتيجه اين مي شود كه گريه كردن درمصيبت از دست دادن عزيزان اشكال ندارد وانسان اگر بر سر وروي خود نيز بزند درصورتي كه موجب خراشيده شدن ، كبودي ، خونريزي نشود مانعي ندارد . برفرض كه حضرت زينب (س) اين عمل را نيز انجام داده باشند چون حضرت عالمه هستند ، مي دانسته اند كه تا چه مقدار اين عزاداري مانعي ندارد واز چه مرحله اي حرام خواهد بود پس مطمئناً حضرت عملي را كه حرام باشد انجام نمي دهند ، شخصي كه جاهل باشد هر عملي را مرتكب مي شود خواه حلال ، خواه حرام ولي هر شخصي عالم آن اعمالي راكه ضرر مالي ، جاني ، معنوي دارد انجام نمي دهد . پس قطعاً اين عمل حضرت به مقداري بوده كه منجر به حرام نمي شده است.
1-لهوف سيدبن طاووس ص132
2-جامع المسائل ج1 ص623
3-تحريرالوسيله امام خميني ج2 ص111 كتاب الكفارات
4-استفتاآت مقام معظم رهبري (فصل عزاداري)