بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:متفرقه
موضوع فرعي:اختيار بشر و علم الهي
سؤال:در روايت است كه حضرت علي(ع) در پاسخ به مردي كه سؤالي به تمسخر پرسيده بود به «عمر سعد» ـ كه آن زمان تازه راه افتاده بود ـ اشاره كرده و خبر دادهاند كه: فرزند تو قاتل پسر من حسين(ع) است. با توجه به اين نكته و عطف به اين كه سرنوشت اين فرد و امثال او، از قبل تعيين شده بوده، نقش «اختيار» را تشريح فرماييد. با فرض اينكه كسي چون «عمر سعد» يا «شمر» از راهي كه در آن بودند باز مي‎گشتند، با توجّه به آن كه قضاي الهي بر شهادت امام حسين(ع) قرار گرفته بود، آيا اين اتّفاق نمي‎افتاد؟
جواب:

مخاطب به اين كلام «سعد وقاص» ـ پدر عمر سعد ـ بوده است اخبار و احاديث از پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) دربارة شهادت سيدالشهداء(ع) بسيار است اين شبهه‎اي كه مطرح كرده‎ايد همان شبهة جبريّه است كه در شعر منسوب به خيّام نيز آمده است.
علم ازلي، علّت عصيان گفتننزد عقلا زغايت جهل بود
علم الهي به اين كه عمر سعد يا شمر قاتل سيّد الشهداء(ع) است سبب سلب اختيار آنها و اجبار آنها بر قتل نمي‎شود و اصلاً علم الهي تعلّق گرفته است به اين كه: عمل قتل در آنها به اراده و اختيار خودشان صادر شود و قتل و فعلي كه به اراده و اختيار صادر نشود، متعلّق علم نيست و واقع نشده است. به هر حال ما به بداهت مي‎دانيم كه «عمر سعد» و «شمر» و هر ظالم و شخص عادل همه به اراده و اختيار عمل مي‎كنند چنان كه بر حسب اخبار متواتر هم مي‎دانيم شهادت آن حضرت (ع) و قتل آن حضرت توسط قتلة آن حضرت نيز از پيش به وسيلة اخبار پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين ـ عليهماالسلام ـ معلوم و مسلّم بوده است.