بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حسين(ع) بزرگ مرد آزاده  
    :نويسنده   همداني، سيّد محسن  
    :ناشر   چاپخانه رامين  
    :تاريخ چاپ   1354ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   242  
    :زبان اصلي