بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حسين وارث آدم مجموعه آثار  
    :نويسنده   شريعتي، علي  
    :ناشر   قلم  
    :تاريخ چاپ   1369ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين و حضرت آدم(ع)  
    :تعداد صفحه   447  
    :زبان اصلي