بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسوه هاي عاشورا  
    :نويسنده   قطب، محمّدعلي  
    :مترجم   ‏محمودافتخارزاده  
    :ناشر   انجام كتاب  
    :تاريخ چاپ   1364ش  
    :موضوع   نثر،امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   304  
    :زبان اصلي