بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسوه  
    :نويسنده   جواد محدثي  
    :ناشر   جامعه مدرسين  
    :موضوع   امام علي ع ، امام حسين ع ، كربلا،  
    :تعداد صفحه   64  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده