بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسلام مكتب مبارز  
    :نويسنده   اتحاديه انجمنهاي اسلامي در اروپا  
    :ناشر   هاجر  
    :تاريخ چاپ   1358ش  
    :موضوع   نثر، قيام امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   40  
    :زبان اصلي