بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حد اقتباس از واقعه تاريخي عاشورا  
    :نويسنده   فرحبخش، عبّاس  
    :ناشر   دفتر نشر فرهنگ اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1977م  
    :موضوع   نثر، واقعه عاشورا  
    :تعداد صفحه   116  
    :زبان اصلي