بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   جنگ  
    :نويسنده   قراچه داغي ديوانه، علي اكبر  
    :ناشر   كتابخانه مرعشي نجفي  
    :تاريخ چاپ   قرن13 ق  
    :موضوع   شهادت امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   157  
    :زبان اصلي