بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   جنبشهاي خونين پس از عاشورا  
    :نويسنده   موسوي زاده، سيّد محمّد  
    :تاريخ چاپ   1365ش  
    :موضوع   نثر، وقايع بعد از عاشورا  
    :تعداد صفحه   141  
    :زبان اصلي