بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   جلوه عاشورا  
    :نويسنده   واعظ حسيني ميانه اي، سيّد مير احمد  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :موضوع   مرثيه امام حسين(ع) و اصحاب  
    :زبان اصلي