بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ثار يا ثارالله و ابن ثاره  
    :نويسنده   شريعتي، علي  
    :ناشر   قلم  
    :تاريخ چاپ   1360ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي