بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ترجمه مثيرالاحزان معروف به مقتل ابن نما  
    :نويسنده   نوكانوي، سيّد ظاهرحسين  
    :موضوع   نثر، مقتل  
    :زبان اصلي