بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تراث كربلا  
    :نويسنده   سلمان هادي آل طعمه  
    :ناشر   مؤسسه اعلمي  
    :تاريخ چاپ   1403ق  
    :موضوع   نثر، كربلا و مراقد شهداي كربلا  
    :زبان اصلي