بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تحليلي از عاشورا  
    :نويسنده   مهديان، مهدي  
    :موضوع   نثر، واقعه عاشورا  
    :تعداد صفحه   147  
    :زبان اصلي