بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تجلي حقيقت در اسرار كربلا  
    :نويسنده   تابنده پاينده گنابادي، سلطان حسين  
    :ناشر   كتابخانه آستان قدس رضوي  
    :تاريخ چاپ   1319ش  
    :موضوع   نثر، واقعه كربلا  
    :تعداد صفحه   332  
    :زبان اصلي