بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از مدينه تا كربلا  
    :نويسنده   شيرازي، رضا  
    :ناشر   پيام آزادي  
    :تاريخ چاپ   1372ش  
    :موضوع   نثر، قيام امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي