بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از كوفه به جهان بشريت  
    :نويسنده   مقيمي، محمّد  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   300  
    :زبان اصلي