بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تأثير امر به معروف و نهي از منكر در قيام امام حسين(ع)  
    :نويسنده   مطهري، مرتضي  
    :مترجم   گروه ترجمه مجمع جهانى اهل بيت  
    :ناشر   مجمع جهاني اهل بيت  
    :تاريخ چاپ   1374ش  
    :موضوع   نثر، امربه معروف ونهي ازمنكردرقيام امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   131  
    :زبان اصلي