بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيمان حسين  
    :نويسنده   مشمولي، احمد  
    :ناشر   رضا  
    :تاريخ چاپ   1363ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   127  
    :زبان اصلي