بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيروزي درسايه شكست  
    :نويسنده   جمعي از نويسندگان  
    :ناشر   چاپخانه حكمت  
    :تاريخ چاپ   1348ش  
    :موضوع   امام حسين ،قيام ،پيروزي  
    :تعداد صفحه   147  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده