بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيروزي در سايه شكست  
    :نويسنده   جمعي از مولفان  
    :ناشر   كتابخانه مرعشي نجفي  
    :تاريخ چاپ   1348ش  
    :موضوع   نثر  
    :تعداد صفحه   147  
    :زبان اصلي