بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از شعراي نامي ايران در مرثيه حسين(ع)  
    :نويسنده   رجبي كرماني، عبّاس  
    :موضوع   نظم، مرثيه امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   80  
    :زبان اصلي