بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پرتوي از نهضت حسيني  
    :نويسنده   نوابي نژاد، عفت  
    :ناشر   دفتر نشر فرهنگ قرآن  
    :تاريخ چاپ   1364ش  
    :موضوع   نثر، قيام امام حسين(ع)  
    :تعداد صفحه   80  
    :زبان اصلي