بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از سقيفه تا نينوا  
    :نويسنده   خسروي، موسي  
    :ناشر   طوس  
    :تاريخ چاپ   1340ش  
    :موضوع   نثر، حوادث بعد از پيامبر تا عاشورا  
    :تعداد صفحه   301  
    :زبان اصلي