بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بوي عود مجموعه نوحه ها و مرثيه ها در مقام اهل بيت عصمت و طهارت  
    :نويسنده   رشيد، محسن  
    :ناشر   مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر  
    :تاريخ چاپ   1376ش  
    :موضوع   نظم، شهادت امام حسين(ع) و اصحاب  
    :زبان اصلي