بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ارمغان صادق پور  
    :نويسنده   صادقي پور، عابد  
    :تاريخ چاپ   1370ش  
    :موضوع   نظم، نوحه و مرثيه  
    :تعداد صفحه   288  
    :زبان اصلي