بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ارمغان تائب  
    :نويسنده   تائب تبريزي، صادق  
    :ناشر   كعبه  
    :تاريخ چاپ   1365ش  
    :موضوع   نظم، مرثيه  
    :تعداد صفحه   319  
    :زبان اصلي