بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آثار الحسيني  
    :نويسنده   حسيني سعدي زمان، سيّد رضا  
    :تاريخ چاپ   1363ش  
    :موضوع   نظم، مدح و مرثيه  
    :تعداد صفحه   336  
    :زبان اصلي