بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ايثارگران عاشورا  
    :نويسنده   محير اردبيلي، توكل  
    :تاريخ چاپ   1366ش  
    :موضوع   نثر، شهداي كربلا  
    :تعداد صفحه   428  
    :زبان اصلي