بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انقلاب بزرگ  
    :مترجم   سيّد جعفر شهيدى  
    :ناشر   نور  
    :موضوع   نثر، قيام امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي