بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انديشه هاي جوان  
    :نويسنده   جمعي از نويسندگان  
    :ناشر   چاپخانه شمس  
    :موضوع   حكيم ،امام حسين ،گناه ،توبه  
    :تعداد صفحه   106  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    متوسط