بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام حسين(ع)  
    :نويسنده   مسجدچهل ستون  
    :ناشر   مسجدچهل ستون  
    :تاريخ چاپ   1393ق  
    :موضوع   امام حسين ،تاريخ  
    :تعداد صفحه   30  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده