بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام حسين از كودكي تا شهادت  
    :نويسنده   سالار، محمّد  
    :ناشر   حر  
    :تاريخ چاپ   1360ش  
    :موضوع   نثر، امام حسين(ع)  
    :زبان اصلي